Articles

"Jack Strong" o płk. Ryszardzie Kukliński opowiada Józef Szaniawski

O Ryszardzie Kuklińskim opowiada Józef Szaniawski https://www.facebook.com/supertv24 https://www.youtube.com/SuperTV24pl
Warto przypomnieć, że jeszcze w 1993 roku rząd Hanny Suchockiej nie wyraził zgody na wizytę Kuklińskiego w Polsce, a w 1995 roku proku...  more
  • Updated March 29
  • 49,703 views
comments powered by Disqus